blogpost

« Terug naar overzicht

Nu de belastingaangiftes weer ingevuld moeten worden is het handig als je weet dat je dieetkosten ook mag aftrekken. Nu ben ik geen voorstander van het woord ‘dieet’, ik spreek liever van ‘eetpatroon’ of van ‘voeding’, maar goed, dat is een keuze. Voor het gemak spreek ik nu dan maar over ‘dieet’, gewoon omdat de belasting dat ook doet.

Dat je zorgkosten mag aftrekken is vaak wel bekend, maar dat dieetkosten ook vallen onder deze categorie is minder bekend. Vandaar dat ik er wat meer ruchtbaarheid aan wil geven. Je kunt in bepaalde gevallen namelijk behoorlijk wat geld terugkrijgen.

Er zijn natuurlijk voorwaarden. Zo moet je een dieet op voorschrift van een diëtist of arts volgen. En het dieet dat je volgt moet in de dieetlijst van de belastingdienst staan. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bld...

Er is een vast bedrag vastgesteld dat je in dat jaar als dieetkosten mag aftrekken. Vaak komt het voor dat mensen halverwege het jaar starten met een dieet of dat de klachten zijn verdwenen na een aantal maanden. Dus volg je een dieet maar een deel van het jaar. Dan kijk je naar het aantal maanden dat je het dieet volgt. Dus als je een dieet 7 maanden volgt, dan neem je 7/12 van het bedrag uit de lijst.

De belastingdienst kan besluiten te controleren of je dit dieet werkelijk gevolgd hebt in desbetreffend jaar. Dan zal de belastingdienst vragen om de dieetbevestiging van je diëtist of arts op te sturen. Denk je aanspraak te kunnen maken op aftrek van dieetkosten, neem dan contact op met je diëtist of arts die jou het dieet geadviseerd heeft en begeleidt.

Als je diëtist of arts geen zicht heeft op de uitvoering van je dieet, bijvoorbeeld omdat je het hele jaar niet op controle geweest bent, dan is de kans groot dat deze geen dieetbevestiging afgeeft.

Bekijk van te voren de dieetlijst van de belastingdienst en beoordeel zelf of je diëtist of arts een dieetbevestiging zal afgeven. Het formulier van de belastingdienst vind je hier https://download.belastingdienst.nl/belastingdiens... Als je een afspraak maakt om de gewenste handtekening met stempel te krijgen, is het fijn als je zelf het formulier uitprint en je eigen gegevens al invult. De rest zal je diëtist of arts doen.

En supplementen? Mag je die aftrekken?

Of je supplementen kan aftrekken van de belasting is een niet makkelijk te beantwoorden vraag. Er is namelijk veel onhelderheid. In het document https://download.belastingdienst.nl/belastingdiens... vindt je de volgende tekst van de belastingdienst:

3.6. Voedingssupplementen

Belastingplichtige volgt een therapie die naast het volgen van een dieet ook bestaat uit het gebruik van vitamines en mineralen ter vergroting van de weerstand. Zijn deze uitgaven voor vitamines en mineralen aftrekbaar?

Uitgaven voor voedingssupplementen zoals vitamines en mineralen zijn in het algemeen niet aftrekbaar. Aftrek als geneesmiddel is alleen mogelijk als het gaat om middelen die als geneesmiddel worden aangemerkt en die niet voor andere doeleinden dan als geneesmiddel plegen te worden aangewend (zie Hoge Raad 27 november 1996, nr. 31 835, LJN: AA1753). Uitsluitend als vitamines en mineralen op medisch voorschrift in het kader van een therapie worden gebruikt, is aftrek mogelijk (zie Hof Amsterdam 24 mei 1996, nr. 95/1255, V-N 1997, blz. 1118 en Hof Arnhem 17 oktober 1996, Infobulletin 96/972).

Dus aanvankelijk zou je denken ‘Nee, het is niet aftrekbaar, want een supplement wordt als een voedingsstof aangemerkt en niet als geneesmiddel’. Echter, daar direct achteraan staat ‘Uitsluitend als vitamines en mineralen op medisch voorschrift in het kader van een therapie worden gebruikt, is aftrek mogelijk’. Dit impliceert dat als je iets op voorschrift van je diëtist of arts of andere zorgverlener gebruikt, dat het dan afgetrokken mag worden van de belasting.

Wat is dan wijs om te doen? Ik weet het ook niet. Ik geef hierover dan ook geen advies. Sorry. Ik weet wel dat er zorgverleners, paramedici en artsen zijn, die aangeven dat je het wel kan aftrekken. Als je besluit dit te doen, zorg dan dat je de bonnen bewaart en je zeker weet dat je deze supplementen op advies van een zorgverlener hebt aangeschaft. Het is namelijk een feit dat de belastingdienst kan vragen om bewijs. En bewijs is lastig, want veel supplementen gaan niet op recept en zijn bovendien vrij verkrijgbaar. Dan is het handig als je weet dat je zorgverlener ergens in het dossier heeft genoteerd wat hij/zij je geadviseerd heeft. Mocht bewijs dan nodig zijn, dan kan je voorschrijver hier alsnog een verklaring voor maken.

Mocht je toch gedoe krijgen, dan kan je bezwaar aantekenen bij het Hof Amsterdam en Arnhem. Er zijn voorbeelden dat daarna supplementen volledig zijn goedgekeurd.


Posted on feb 18, 2018

Fysiotherapie Marielle Smeets

Tongerseweg 330, 6215 AC Maastricht
(maandag, dinsdag)


Energetisch centrum

Karveelweg 27, 6222 NJ Maastricht
(Dinsdag)


Huisartsenpraktijk Dr. Swijgman

Kapoenstraat 23, 6211 KV Maastricht
(woensdag, donderdag)